Wymagania uprawnień budowlanych

Człowiek, który ma odpowiadać za budowę domów oraz innych obiektów, który ma czuwać nad poprawnym wykonaniem instalacji, a być może samodzielnie je projektować i realizować, nie może być osobą przypadkową. Ciąży na nim poważna odpowiedzialność, a za nią powinny iść kompetencje. Im szersze, tym lepiej. Samo wykształcenie inżynierskie w danym kierunku nie wystarczy, choć jest ono jednym z istotnych wymagań jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Każdego roku walczy o nie około sześciu tysięcy osób i większość z nich osiąga cel. Osoba posiadająca uprawnienia ma formalną zdolność do organizowania i planowania prac budowlanych, oceniania wszelkiego rodzaju sytuacji związanych z budowlanką, uwarunkowaniami technologicznymi i wieloma innymi aspektami. Należy nadmienić, że popełniane błędy merytoryczne mogą skutkować odpowiedzialnością zawodową. Nad jej egzekwowaniem czuwają Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia, o których mówimy, można zdobyć w szeregu licznych specjalności. Wśród nich znaleźć można między innymi specjalizacje: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, mostową, hydrotechniczną, a także kilka wariantów specjalizacji instalacyjnych. Wiążą się one z montażem sieci telekomunikacyjnych, wodnokanalizacyjnych czy gazowych. By uzyskać uprawnienia należy posiadać stosowne wykształcenie (średnie lub wyższe), odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową i oczywiście zdać egzamin specjalizacyjny.

W zależności od szczegółowych ustaleń uzyskać można specjalizację projektową lub w zakresie kierowania pracami.