Telekomunikacja

Wszystkie współczesne, zaawansowane technologicznie sposoby przekazywania informacji, nazywane są ogólnym pojęciem telekomunikacji. Pojawiło się ono już w 1904 roku, gdy powstała pierwsza naukowa praca na ten temat.

Dziś postrzegamy je jako ogół zjawisk związanych z transmisją danych i informacji audiowizualnych na odległość. Obejmuje techniki przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, kodowanie oraz mechanizmy działania sieci.

W dzisiejszych czasach telekomunikacja jest już nieodłącznie związana z dziedziną informatyki oraz ma coraz większe znaczenie dla sieci komputerowych. Podstawowy łańcuch telekomunikacyjny rozpoczyna nadajnik, który wprowadzone informacje przetwarza na sygnał w odpowiednim formacie oraz odpowiada za jego emisję.

Kolejny element transportuje sygnał za pomocą przewodów lub fali. Sygnał odbierany jest przez przez odbiornik, który go odkodowuje i zmienia z powrotem na informację.

Dziś takie zjawiska jak radio, telewizja czy internet nikogo już nie dziwią. Korzystając codziennie z telekomunikacyjnych wynalazków nawet nie zastanawiamy się w jaki sposób działają, a jest to przecież bardzo interesujące i niesamowite.

 .