Problemy psychiczne jako konsekwencja bezrobocia

Niemożność znalezienia pracy zwłaszcza dla młodych ludzi może skutkować poważnymi problemami natury psychicznej. Brak pracy wpływa przede wszystkim na nasze życie materialne. Brak pensji obniża nasze możliwości finansowe – nie stać nas na konsumpcję określonych dóbr.

To jednak przekłada się w dużym stopniu na naszą psychikę. Skoro nie możemy być konsumentami dóbr, czujemy się zepchnięci na margines – nie możemy jechać na wakacje, nie możemy kupić najnowszych osiągnięć techniki, nie stać nas na kupienie biletu do kina lub teatru. To powoduje poczucie odrzucenia, bycia gorszym od rówieśników czy sąsiadów.

Wpływ bezrobocia na psychikę jest szczególnie duży w przypadku młodych ludzi, dla których brak pracy oznacza niemożność usamodzielnienia się, zamieszkania we własnym domu, założenia rodziny. Z tego powodu wiele młodych osób jest zmuszona pozostawać dłużej na utrzymaniu swoich rodziców, co tylko zwiększa frustrację i niezadowolenie oraz obniża poczucie własnej wartości. Długotrwałe pozostawanie na bezrobociu wzmacnia poczucie beznadziejności i rezygnacji, człowiek przestaje wierzyć w odmianę swojego losu, rezygnuje z marzeń, zaczyna godzić się ze swoją rolą osoby niesamodzielnej.

W dłuższej perspektywie może to prowadzić do różnych patologii jak alkoholizm czy narkomania, które tym bardziej utrudniają znalezienie zatrudnienia.