Czy warto zarejestrować się jako bezrobotny?

Nie wszyscy bezrobotni młodzi ludzie wiedzą, jakie korzyści daje rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia to jedno z głównych zadań Powiatowych Urzędów Pracy. Udostępniają one m.in.

ogłoszenia o pracę różnych pracodawców, ale także organizują różnego rodzaju kursy i szkolenia. Niektóre z nich mogą się okazać bardzo przydatne – pomagają uzupełnić braki w naszych kompetencjach, albo ułatwiają zdobyć praktyczne umiejętności bardzo cenione przez większość pracodawców. Rejestracja jako osoba bezrobotna daje jednak przede wszystkim dwie duże korzyści. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu nie musimy się martwić, gdy złamiemy nogę, albo rozboli nas ząb.

Druga korzyść to zasiłek dla bezrobotnych. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do zasiłku ma tylko osoba, która z okresu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem ma udokumentowane przynajmniej 365 dni pracy, odprowadzała składki do ZUS i pobierała przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Zasiłek przyznawany jest standardowo na sześć miesięcy. Trzeba pamiętać, że sama rejestracja nie rozwiązuje problemu bezrobocia młodych ludzi, ale stanowi dla nich wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.